Όροι και προϋποθέσεις

1. ΑΠΟΔΟΧΗ

Η Εταιρική Ιστοσελίδα beelievecampaign.com («Ιστοσελίδα») έχει αναπτυχθεί και παρέχεται από την IPSEN Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος (εφεξής καλουμένουμενη «Ipsen»). Η πρόσβαση σας και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις  και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους. Με την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η εταιρική ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Ipsen που παρέχει γενικές πληροφορίες  σχετικα με την ενημερωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την σπάνια νόσο της μεγαλακρίας και των νευροενδοκρινών όγκων.

Η πληροφορία που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, απευθυνόμενη προς όλους, παρέχεται σε εσάς αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν αποσκοπεί, με οποιονδήποτε τρόπο να:

Να παράσχει ιατρική γνώμη,
Να παράσχει διάγνωση
Να αντικαταστήσει την συμβουλή, γνώμη και πρόταση ενός επαγγελματία υγεία,
Να προτείνει ή προωθήσει την χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσία της Ipsen.
Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε την πρόταση ή συμβουλή του ιατρού σας ή άλλου επαγγελματία υγείας πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν της Ipsen,που αναφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Δεν μπορείτε να διανέμετε, τροποποιήσετε, διαβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναδημοσιεύετε ή χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς, και θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οτιδήποτε βλέπετε  ή διαβάζετε στην παρούσα Ιστοσελίδα προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός και αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξαίρεση όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Εκτός και επιτρέπεται διαφορετικά από την παρούσα παράγραφο, η Ipsen σε καμία περίπτωση ούτε εγγυάται και ούτε δηλώνει ότι η χρήση υλικού, που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, τα οποία δεν ανήκουν στην κυριότητα της  Ipsen ή θυγατρικών της. Με την εξαίρεση της ανωτέρω περιορισμένης εξουσιοδότησης, καμία άδεια ή δικαίωμα στην πληροφορία , ή οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας  της Ipsen ή τρίτου μέρους δεν σας εκχωρείτε ή παρέχεται σε εσάς.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ή να αναφέρεται σε ιδιόκτητη πληροφορία, τεχνολογία, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλη ιδιόκτητα δικαιώματα είτε της Ipsen είτε τρίτων μερών. Δεν παρέχεται ή εκχωρείται σε εσάς καμία άδεια ή δικαίωμα για οποιαδήποτε εμπορικό σήμα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και άλλα ιδιόκτητα δικαιώματα είτε της Ipsen και/ή άλλων μερών.

3.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ενώ η Ipsen καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να περιέχουν μη ακριβείς πληροφοριες ή τυπογραφικά λάθη. Η Ipsen διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή/και βελτιώσεις στις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Ipsen δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δηλώσεις ως προς την ακρίβεια οποιασδήποτε από τις πληροφορίες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η IPSEN ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ. ΣΥΝΕΠΩΣ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Ipsen, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία Ipsen Group και οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση αυτού του ιστότοπου σας αποποιείται τυχόν εγγυήσεις ή ευθύνη για τυχόν άμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, έμμεσες ή τιμωρητικές ζημιές που προκύπτουν ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή Αδυναμίας ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Η Ipsen επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον εξοπλισμό σας ή άλλη ιδιοκτησία που προκαλείται από την πρόσβασή σας ή τη χρήση των πληροφοριών.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Με εξαίρεση την πληροφορία που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, σε περίπτωση που η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό το οποίο μεταβιβάζετε στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων στοιχεία, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ή προτιμήσεις είναι και θα αντιμετωπίζονται ως  μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη.

5. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σε περίπτωση που η Ipsen αντιληφθεί ότι έχετε παραβιάσει οποιουσδήποτε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα σε διορθωτική πράξη, συμπεριλαμβανομένου να εμποδίσει τον χρήστη στο να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Ipsen επηρεαστεί ή ζημιωθεί από την παραβίαση σας, κατά την διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να απαιτήσει αποζημίωση από εσάς.

6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η Ipsen μπορεί, ανά διαστήματα, να αναθεωρεί τους παρόντες ¨Όρους και Προϋποθέσεις, προβαίνοντας σε επικαιροποίηση της παρούσας ανάρτησης και γνωστοποιώντας  τον χρήστη με επαρκή μέσα (ήτοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή pop–up παράθυρο στην Ιστοσελίδα, με το οποίο θα σας ζητηθεί να παράσχετε την συγκατάθεση σας στην αναθεωρημένη έκδοση). Οι αναθεωρημένοι Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αναθεώρησης. Σε περίπτωση διαφωνία σας με τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική υπόδειξη μέσω του μηχανισμού που σας παρέχετε με το σχετικό email ή το pop-up, και κατά συνέπεια να διακόψετε την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.  Θα πρέπει, περιοδικά, να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα προκειμένου να επανεξετάζεται τους εν ισχύ Όρους και Προϋποθέσεις, στους οποίους έχετε δεσμευτεί.

Η Ipsen διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου. Θα λάβετε προηγούμενη ειδοποίηση για την σχετική διακοπή.

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ/ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Εικονογραφήσεις: Όμιλος Ipsen

Βίντεο:  Stavros Liaskos, Theofilos Timiou

Φωτογραφίες: Stavros Liaskos, Theofilos Timiou, Unsplash.com

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας προστατεύεται πλήρως από τα εφαρμοστέα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, εμφανιστεί, ή να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια/συναίνεση της Ipsen.

9. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθενείς και Ενώσεις Ασθενών ενθαρρύνονται να προβαίνουν σε αναφορά όλων των ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Φαρμάκων και των Φαρμακευτικών Προϊόντων (ANSM) καθώς και μέσω του Τμήματος Ιατρικής Ενημέρωσης της Ipsen στον αριθμό τηλεφώνου +30 210 9858930 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σε περίπτωση που Επαγγελματίες Υγείας επιθυμούν να αναφέρουν μια ανεπιθύμητη ενέργεια ή παράπονο σχετικά με την ποιότητα προϊόντος στην Ipsen Pharma, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα πεδία στην Ιστοσελίδα http://ipsenmedicalinformation.com

Τα ανεπιθύμητα συμβάντα θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στο Τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης της Ipsen, στον αριθμό τηλεφώνου +30 210 9858930 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

10. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, με εξαίρεση την περίπτωση που η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα είναι σχετική με ουσιαστικό όρο των παρόντων ¨Όρων και Προϋποθέσεων.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Οι παρόντες “Όροι και Προϋποθέσεις” και η χρήση εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας με εξαίρεση τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Οι διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν με φιλικό διακανονισμό, θα υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Ελλάδας.

«Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.»

μια πρωτοβουλία της IPSEN IPSEN LOGO
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.


References
1. Canadian Cancer Society. The neuroendocrine system. https://www.cancer.ca Accessed May 22, 2019.
2. Sackstein PE, O’Neil DS, Neugut AI, et al. Epidemiologic trends in neuroendocrine tumors: an examination of incidence rates and survival of specific patient subgroups over the past 20 years. Seminars in Oncol. 2018;4(13):249–58.
3. Ramirez RA, Chauhan A, Gimenez J, et al. Management of pulmonary neuroendocrine tumors. Rev Endocr Metab Disord. 2017;18(4):433-442.
4. National Cancer Institute. Pancreatic Neuroendocrine Tumors (Islet Cell Tumors) Treatment (PDQ®)-Patient Version. 2018. https://www.cancer.gov. Accessed October 22, 2018.
5. National Cancer Institute. Pheochromocytoma and paraganglioma treatment (PDQ®)-patient version. 2017. https://www.cancer.gov. Accessed October 23, 2018.
6. Schernthaner-Reiter MH, Trivellin G, Stratakis CA. MEN1, MEN4, and Carney complex: pathology and molecular genetics. Neuroendocrinology. 2016;103: 18e31.
7. Cancer.NET Editorial Board. Neuroendocrine Tumor of the Pancreas: Symptoms and Signs. 2017. https://www.cancer.net. Accessed October 22, 2018.
8. Singh S, Granberg D, Wolin E, et al. Patient-reported burden of a neuroendocrine tumor (NET) diagnosis: results from the first global survey of patients with NETs. J Glob Oncol. 2016;2(1):43–53.
9. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Your digestive system and how it works. https://www.niddk.nih.gov. Accessed October 19, 2018.
10. Modlin IM, Latich I, Kidd M, et al. Therapeutic options for gastrointestinal carcinoids. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006; 4(5): 526-47, 2006.

Log in with your credentials

Forgot your details?