Πολιτική απορρήτου

Η Ipsen δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και άλλων εφαρμοστέων τοπικών νόμων που ρυθμίζουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, την πρόσβαση και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους τα Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με φυσικά πρόσωπα («Χρήστες»), τα οποία χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα (Η «Ιστοσελίδα») ενδέχεται να συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από την IPSEN MEPE, 63, Agiou Dimitriou, 17456 Alimos – Athens – Greece (Ipsen), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ‘Η ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Ωστόσο, τα Προσωπικά Δεδομένα σας (όπως κατωτέρω ορίζονται) θα αντιμετωπίζονται πάντα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία ήταν σε εφαρμογή κατά την συλλογή.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από τον επισκέπτη
Η Ipsen ενδέχεται να συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα, όταν εγγράφεστε ως Χρήστης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος σας, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σας/email, πόλης και χώρας κατοικίας («Προσωπικά Δεδομένα»). Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από την Ipsen/επικοινωνήσετε με την Ipsen, οι κατηγορίες αυτές Προσωπικών Δεδομένων είναι υποχρεωτικές.Όταν εγγράφεστε ως Χρήστης, επισημαίνουμε με σαφήνεια ποιά πληροφορία είναι απαραίτητη για την εγγραφή και ποια είναι προαιρετική και παρέχεται κατά την δική σας διακριτική ευχέρεια. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σας προσδιορίζουν άμεσα.


Δεδομένα πλοήγησης
Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, τα συστήματα πληροφοριών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι σιωπηρή κατά τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα περιλαμβάνουν: διευθύνσεις IP, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα, το όνομα τομέα και τη διεύθυνση των ιστοσελίδων από/προς τις οποίες έγινε η πρόσβαση/έξοδος, πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες εντός του ιστότοπου, την ώρα πρόσβαση, πόσος χρόνος δαπανήθηκε σε κάθε σελίδα, ανάλυση της εσωτερικής διαδρομής και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.
Τέτοια τεχνικά/πληροφοριακά δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε συγκεντρωτική και ανώνυμη βάση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ευθύνης σε περίπτωση φερόμενων παραβάσεων πληροφορικής/ηλεκτρονικών που προκαλούν ζημιά στον Ιστότοπο.
Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα δεν σας προσδιορίζουν απευθείας με το όνομά σας, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί ότι ένας συγκεκριμένος υπολογιστής ή συσκευή έχει πρόσβαση στον ιστότοπο

2. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Ipsen, δηλαδή για καλύτερη αλληλεπίδραση μαζί σας καθώς και για να γίνει ο Ιστότοπος πιο χρήσιμος για εσάς, επομένως τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
• Απαντήστε στα αιτήματα ή τα ερωτήματά σας.
• Εξατομικεύστε την εμπειρία σας.
• Εκτελέστε αναλύσεις ιστότοπου και μετρήστε την απόδοση του ιστότοπου.
• Παρακολούθηση και παρακολούθηση ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση. και
• Διατήρηση της Ιστοσελίδας, μεταξύ άλλων για λόγους ασφαλείας.
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα πωληθούν, κοινοποιηθούν ή με άλλο τρόπο διανεμηθούν σε τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται να το πράξουμε λόγω ισχύοντος νόμου, δικαστικής απόφασης ή κυβερνητικού κανονισμού ή εάν αυτή η αποκάλυψη είναι άλλως απαραίτητη για την υποστήριξη οποιουδήποτε ποινική ή άλλη νομική έρευνα ή διαδικασία εδώ ή στο εξωτερικό

3. ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, η Ipsen ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τα ακόλουθα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη:

• Η Ipsen και οι θυγατρικές της.

• Επιλεγμένοι προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή προμηθευτές που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Ipsen για φιλοξενία ιστοτόπων, ανάλυση δεδομένων, εκπλήρωση παραγγελιών, παροχή τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικής υποδομής, εξυπηρέτηση πελατών, παράδοση email, έλεγχο κ.λπ.

• Νομικές ή διοικητικές αρχές: όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας διαμονής σας.

• Πιθανοί αγοραστές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε περίπτωση συγχώνευσης, νομικής αναδιάρθρωσης, όπως εξαγορά, κοινοπραξία, εκχώρηση, απόσχιση ή εκποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η Ipsen θα απαιτήσει από τα εν λόγω τρίτα μέρη:

• Δεσμευτείτε να συμμορφωθείτε με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και τις αρχές αυτής της Πολιτικής.

• Θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

• Εφαρμόστε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της ακεραιότητας και του απορρήτου των Προσωπικών σας Δεδομένων.

4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ipsen είναι ένας παγκόσμιος βιοφαρμακευτικός όμιλος με θυγατρικές, συνεργάτες και υπεργολάβους που εδρεύουν σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Για το λόγο αυτό, η Ipsen μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες δικαιοδοσίες, μεταξύ άλλων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε χώρες που μπορεί να μην θεωρηθεί ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με τη δικαιοδοσία στην οποία εδρεύετε .

Σε περιπτώσεις που η Ipsen χρειάζεται να διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζει ότι θα εφαρμοστούν επαρκείς διασφαλίσεις, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρυθμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά περίπτωση).

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

                                     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ
Δικαίωμα πρόσβασηςΈχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που επεξεργάζεται η Ipsen.  
Δικαίωμα διόρθωσηςΈχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των στοιχείων σας εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.  
Δικαίωμα διαγραφήςΑυτό είναι επίσης γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη» και, με απλά λόγια, σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των πληροφοριών σας όταν δεν υπάρχει επιτακτικός λόγος για την Ipsen να συνεχίσει να τις χρησιμοποιεί. Αυτό δεν είναι γενικό δικαίωμα διαγραφής, υπάρχουν εξαιρέσεις
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίαςΈχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταστείλετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, το Ipsen μπορεί να αποθηκεύσει τις πληροφορίες σας, αλλά ενδέχεται να μην τις χρησιμοποιήσει περαιτέρω.  
Δικαίωμα στη φορητότηταΈχετε δικαιώματα να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή σε ορισμένες περιπτώσεις.  
Δικαίωμα αντίρρησηςΈχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργάζονται και τηρούνται για διάρκεια όχι μεγαλύτερη των τριών ετών από την Ipsen: (ι) από την συλλογή τους ή (ιι) από την τελευταία επικοινωνία που είχαμε με εσάς.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και θα διατηρούνται αυστηρά εμπιστευτικά. Είστε υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του μοναδικού κωδικού σας και των πληροφοριών του λογαριασμού σας.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τις πληροφορίες σας ανάλογα με τις περιστάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία:

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, στείλτε μας ένα αίτημα για το δικαίωμα υποκειμένου δεδομένων συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση στην καταγγελία σας ή πιστεύετε ότι η επεξεργασία των πληροφοριών σας δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή δεδομένων.

8.ΑΝΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Για να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση λειτουργιών Κοινωνικού Δικτύου απευθείας στον Ιστότοπο (π.χ. η λειτουργία “Μου αρέσει” στο Facebook, η λειτουργία “Ακολουθήστε” στο Twitter), ορισμένα ειδικά εργαλεία που ονομάζονται ότι τα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτόν τον ιστότοπο.

Όλα τα κοινωνικά πρόσθετα επισημαίνονται με το αντίστοιχο λογότυπο του κοινωνικού δικτύου.

Όταν αλληλεπιδράτε με μια προσθήκη στον ιστότοπο (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί “Μου αρέσει”) ή αφήνετε ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στην πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου (σε αυτό το παράδειγμα, Facebook) και απομνημονεύονται από αυτό.

Συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου του κοινωνικού δικτύου εάν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, το είδος και τη μέθοδο συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων από την πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πρόσθετα κοινωνικών δικτύων στον Ιστότοπο.

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες («cookies»), συμπεριλαμβανομένων των cookies τρίτων.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή, στο smartphone ή σε άλλη συσκευή σας. Τα cookies αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας χωρίς κανέναν κίνδυνο να καταστραφεί.

Με την είσοδο στον Ιστότοπο, μπορείτε είτε:

• Αποδεχτείτε τη χρήση cookies. ή

• Αρνηθείτε τη χρήση cookies. ή

• Ορίστε την προτίμησή σας για τα Cookies.

Συμβουλευτείτε την Πολιτική μας για τα Cookies εάν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες.

10.ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου, μη διστάσετε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ipsen στη διεύθυνση [email protected].

μια πρωτοβουλία της IPSEN IPSEN LOGO
Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.


References
1. Canadian Cancer Society. The neuroendocrine system. https://www.cancer.ca Accessed May 22, 2019.
2. Sackstein PE, O’Neil DS, Neugut AI, et al. Epidemiologic trends in neuroendocrine tumors: an examination of incidence rates and survival of specific patient subgroups over the past 20 years. Seminars in Oncol. 2018;4(13):249–58.
3. Ramirez RA, Chauhan A, Gimenez J, et al. Management of pulmonary neuroendocrine tumors. Rev Endocr Metab Disord. 2017;18(4):433-442.
4. National Cancer Institute. Pancreatic Neuroendocrine Tumors (Islet Cell Tumors) Treatment (PDQ®)-Patient Version. 2018. https://www.cancer.gov. Accessed October 22, 2018.
5. National Cancer Institute. Pheochromocytoma and paraganglioma treatment (PDQ®)-patient version. 2017. https://www.cancer.gov. Accessed October 23, 2018.
6. Schernthaner-Reiter MH, Trivellin G, Stratakis CA. MEN1, MEN4, and Carney complex: pathology and molecular genetics. Neuroendocrinology. 2016;103: 18e31.
7. Cancer.NET Editorial Board. Neuroendocrine Tumor of the Pancreas: Symptoms and Signs. 2017. https://www.cancer.net. Accessed October 22, 2018.
8. Singh S, Granberg D, Wolin E, et al. Patient-reported burden of a neuroendocrine tumor (NET) diagnosis: results from the first global survey of patients with NETs. J Glob Oncol. 2016;2(1):43–53.
9. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Your digestive system and how it works. https://www.niddk.nih.gov. Accessed October 19, 2018.
10. Modlin IM, Latich I, Kidd M, et al. Therapeutic options for gastrointestinal carcinoids. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006; 4(5): 526-47, 2006.

Log in with your credentials

Forgot your details?